symetra symetra
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.

Nasadenie Odoo CRM systému pre Chemosvit Fibrochem

Chemosvit Fibrochem je jednou z popredných a tradičných slovenských firiem. V Európe sa radí medzi najskúsenejších výrobcov multifilamentných polypropylénových vlákien s jemnou deniveláciou. Spoločnosť je súčasťou holdingu Chemosvit a.s., ktorý sa zameriava na produkciu polypropylénových výrobkov pre najrôznejšie aplikácie.

Počiatky výroby vlákien sa v Svite datujú už do roku 1934. Vďaka bohatej tradícii a neustálemu napredovaniu sa môže spoločnosť pochváliť vlastným technologickým a výrobným know-how, či pokročilými manažérskymi postupmi. Tie jej zaručujú skvelé uplatnenie v textilnom, automobilovom, potravinárskom, zdravotníckom či nábytkárskom priemysle.

Zadanie

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem nás oslovila s požiadavkou nasadiť CRM systém a vyladiť procesy v predajných oddeleniach, ktorých majú niekoľko. Keďže doterajšie riešenie definovali z hľadiska ďalšej expanzie ako nevyhovujúce, digitalizácia a automatizácia interných procesov firmy boli stanovené ako priorita. Požiadavka na čo najrýchlejšie spustenie systému do ostrej prevádzky nasledovali už ako logický dôsledok.

Riešenie

Na úvodných stretnutiach s klientom sme si určili požiadavky na CRM systém. Ten sme v priebehu pár týždňov nasadili a zamestnancov sme zaškolili na používanie systému.

Pri nasadzovaní systému bolo potrebné naimportovať existujúce dáta do systému. To si vyžiadalo rozšírenie systému o nové polia, aby kontakty obsahovali všetky potrebné údaje.

ukážka Odoo CRM systému

Prínosy nášho riešenia

Naše riešenie na platforme Odoo prináša pre spoločnosť viacero výhod:

  • možnosť priamej komunikácie s potenciálnym zákazníkom
  • vedenie celej histórie obchodného prípadu priamo v Odoo, vďaka čomu firma získava dokonalý prehlaď o tom, čo a ako sa komunikuje v rámci obchodného prípadu s konkrétnym potenciálnym zákazníkom
  • spolupráca viacerých zamestnancov na jednom obchodnom prípade – zlepšenie zastupiteľnosti, akýkoľvek zamestnanec vie plynulo pokračovať v práci na konkrétnom obchodnom prípade

Po úvodnej fáze projektu a zavedení CRM systému do živej prevádzky, pracujeme na rozvíjaní business procesu. Možnosť vytvárať cenové ponuky pre danú obchodnú príležitosť a ich priame odosielanie zo systému. Z cenových ponúk sa po ich potvrdení budú vytvárať objednávky a faktúry. Systém bude taktiež prepojený s účtovným softvérom spoločnosti na synchronizáciu faktúr.

V blízkej budúcnosti sa plánuje zaviesť interný helpdesk na správu reklamácií.