symetra symetra
NEXINEO s.r.o.

Komplexný servis odoo 15 pre NEXINEO

Spoločnosť NEXINEO, založená v roku 2013, sa zaoberá vývojom virtualizovaného počítačového vybavenia. Zároveň poskytuje kompletné zastrešenie služieb od individuálneho návrhu, cez realizáciu, až po servis. Aktuálne pôsobí na Slovensku, v Čechách a od roku 2020 aj v Poľsku.

Zadanie

Klient nás oslovil kvôli zlému stavu Odoo a jeho dát. Spoluprácu sme rámcovo nastavili v týchto oblastiach:

  • odstránenie chybovosti systému
  • servisovanie Odoo verzie 15 CE
  • ďalší vývoj systému

Riešenie

Po skúsenostiach s dovtedajším partnerom chcel klient začať opatrne a spoluprácu si vyskúšať na niečom menšom. Ako úvod spolupráce sme zvolili vykonanie auditu aktuálneho systému. Zistili sme, že klient mal vyvinuté desiatky custom modulov, ktoré v systéme vytvárali rôzne dátové chyby. Najväčšie chyby sme začali opravovať ich postupným „odpájaním“.

Modul Helpdesk

Modul Helpdesk bol jedným z najväčších, ktorý sme klientovi implementovali a upravili špeciálne pre jeho potreby.

odoo Helpdesk pre NEXINEO

Úpravy PDF výstupov

V rámci prác sme upravili rôzne PDF výstupy podľa dizajnov klienta ako napr. faktúry, cenové ponuky, objednávky, skladové transfery a preberacie protokoly.

Ďalšie úpravy systému

Pri vyskladnení tovaru zo slovenskej centrály na koncového zákazníka v inej krajine sme zoptimalizovali Dropship operácie. Odstránili sme duplicity pri zapisovaní sériových čísel v prípade vyskladňovania produktov, aby sme tak odbremenili zamestnancov skladu.

Príklad klienta NEXINEO dokazuje, že projekty nemusia byť vždy iba klasickou implementáciou Odoo. Práve v tomto prípade sa nám osvedčila dlhodobá spolupráca, ktorá zahŕňala servisovanie systému Odoo s postupnou úpravou funkcionalít.