symetra symetra
ControlSystem s.r.o.

Upgrade Odoo ERP pre ControlSystem

Spoločnosť ControlSystem poskytuje školenia, diagnostiku priemyselných sietí, online diagnostiku, programovanie riadiacich systémov a tvorbu vizualizačných aplikácií.

Stav projektu na začiatku

Klientovi skončila podpora od Odoo partnera, s ktorého servisom nebol veľmi spokojný. Problém vnímal hlavne pri čase a kvalite dodania služieb. Zároveň sa uňho v systéme prejavovali časté výpadky Odoo, ktoré dokonca bežalo na serveroch partnera. Klient mal následne viacero požiadaviek na úpravy, ktoré mu pôvodný partner nedokázal dodať.

Zadanie

  • vykonať upgrade Odoo z verzie 12CE na verziu 16EE
  • stabilizovať ERP, aby sa maximálne predchádzalo výpadkom
  • rozšíriť funkcionalitu o nové požiadavky klienta
  • presunúť systém na servre klienta

Riešenie

Po úvodnej analýze sme vytvorili špecifikáciu prác a projekt sme rozdelili do niekoľkých fáz, aby sme ich mohli riadiť samostatne.

Keďže klient mal systém postavený na Odoo verzii 12CE bolo nevyhnutné zabezpečiť upgrade na verziu 16EE a migráciu všetkých dát. Kvôli zachovaniu dát sme vytvorili vlastné migračné skripty, ktoré zaručili aj uchovanie dát vytvorených pomocou rozšírení modulmi tretích strán.

Množstvo nainštalovaných modulov tretích strán, ktoré boli využívané minimálne alebo vôbec, bol ďalší z problémov, ktoré sme museli vyriešiť.

V neposlednom rade sme rozšírili systém o požiadavky klienta ako napr. doplnenie rôznych polí do kontaktov, úpravu polí a stavov objednávok, kompletnú úpravu PDF výstupov z Odoo a pod.

ukážky nových polí a nové stavy objednávok odoo

Na základe dobrých skúseností vývoj pokračuje ďalej nastavením skladového hospodárstva a helpdesku, ktorý bude slúžiť na reklamácie.